Правила

1.1. Це Положення визначає умови отримання та використання дисконтних карт у мережі партнерів «VAG FAMILY CLUB», а також умови і порядок надання знижок за дисконтними картками.

1.1.1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому Положенні:

  • Дисконтна карта — випущена Організатором пластикова карта, щомає унікальний номер, дозволяє ідентифікувати її власника для участі у Програмі , яка надається та використовується на умовах, передбачених цим Положенням.
  • Компанія — організатор дисконтної програми, що здійснює випуск дисконтних карток – ТОВ «КОЛОР ЄДЖЕНСІ».
  • Персональні дані — будь-яка інформація, про фізичну особу (суб’єкта персональних даних), в тому числі, його ім’я, засоби зв’язку (номер телефону) та інша інформація.
  • Власник дисконтної картки – фізична особа, яка пройшла реєстрацію та ідентифікацію Учасника для участі у Програмі.
  • Конфіденційність персональних даних — обов’язкова вимога для дотримання Компанією, що зобов’язана, після отримання даних суб’єкта, зберігати та не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  • Сторона – партнер — суб’єкт господарювання, що на умовах співпраці з Компанією організатором дисконтної програми, що здійснює випуск дисконтних карток виконують умови їх використанняу власних підрозділах відповідно до цього Положення.

2.1. Власником дисконтної карти може стати будь-яка фізична, яка отримала  дисконтну картку Компанії та пройшла реєстрацію Учасника – суб’єкта персональних даних на умовах визначених цим Положенням.

2.2. Власником дисконтної карти може бути лише фізична особа.   

2.3. Власник має право отримати лише одну дисконтну карту.

2.4. Всі дисконтні карти  мають індивідуальні номери, що зареєстровані в електронній базі Компанії, які дозволяють ідентифікувати власників карток, Учасників  дисконтної програми .

2.5. Дисконтна карта Компанії надає право на отримання знижок при придбанні товарів, за умови проходження ідентифікації Власником картки, обробки інформації та реєстрації її в електронній програмі Компанії, в порядку та на умовах, визначених цим Положенням.

2.6. Ідентифікація власника дисконтної картки здійснюється шляхом повідомлення ним працівнику Компанії особистих персональних даних для заповнення реєстраційної картки Учасника дисконтної програми, включаючи інформацію про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, адресу проживання, контактні телефони та адреси електронної пошти та інше.

2.7. Власник дисконтної картки добровільно надає безвідкличну згоду  Компанії (Стороні-партнеру) на обробку персональних даних , в тому числі збирання , передачу та зберігання, з урахуванням положень ЗУ «Про захист персональних даних, а  саме включення такої інформації до баз даних, з метою їх систематизації, в т.ч. надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру, а також будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України

2.8. Компанія має право направляти повідомлення інформаційного та рекламного характеру (інформацію про знижки, спеціальні пропозиції, брати участь в акціях і розіграшах призів, тощо)  на телефони та електронну адресу власника дисконтної карти, зазначені при реєстрації в анкеті, якщо в анкеті не виражена відмова Власника в отриманні такої інформації.

2.9. Дисконтні картки старого зразка припиняють дію та підлягають обміну на дисконтні картки, які реєструються в електронній базі Компанії та дозволяють ідентифікувати власників карток, Учасників  дисконтної програми в порядку визначеному цим Положенням .

2.10.  Вся інформація, що стосується дисконтних програм, буде доводитися до власників дисконтних карт шляхом розміщення інформації в торгівельних залах мережі аптек,  надсилання SMS-повідомлення,  опублікувавши інформацію в  публічному доступі на власному сайті www.vagfamily.club.

2.11. Дисконтна карта є елементом маркетингової політики Компанії. Дисконтна карта є підтвердженням права пред’явника даної карти вимагати знижку виключно на умовах визначених Компанією, які затверджені в цих Правилах, з одного боку та обов’язки Компанії надати власникові картки знижку в момент придбання їм товару за наявним асортиментом та відповідно до роздрібної ціни на товар/послугу, у Партнера мережі.

3.1. Будь яка фізична особа може отримати дисконтну картку, за умови:

Здійснивши покупку на сайті Програми Компанії (Сторони – партнера) та пройшовши  реєстрацію шляхом надання персональних даних, що дозволяють ідентифікувати власника дисконтної картки в електронній базі Компанії.

3.2.  Під отриманням розуміється придбання дисконтної карти  Покупцем за встановлену суму на сайті Програми, вартість ціни відображаєтеся у національній Валюті України — Гривня (включаючи ПДВ).

3.3. Знижка за дисконтною карткою починає діяти в момент її отримання при  здійсненні розрахунку за товар або послугу, що є підставою для її отримання з дотриманням умов п.3.1. Положення .

3.4.  Дисконтна картка надає право на отримання знижки у Партнерів Програми згідно умовам Програми, за умови пред’явлення Покупцем дисконтної картки та проведення ідентифікації власника дисконтної картки за персональними даними, що зареєстровані в електронній базі Компанії, до моменту здійснення розрахунку, ознайомитись зі знижками можно на сайті у розділі ПАРТНЕРИ www.vagfamily.club.

3.5.При здійсненні покупок з використанням дисконтної картки у чеку не надаються будь-які інші знижки, що передбачені бонусними (акційними) програмами Компанії (Сторін-партнерів).

3.6. Якщо товар, входить в перелік товарів, що приймає участь у акційних програмах (соціальній програмі лояльності)  Компанії (Сторін – партнерів) та/або продається за акційною зниженою ціною, та / або товар, що придбавається входить в  перелік, гранична  ціна на який регулюється  державними програмами, знижка за дисконтною карткою не застосовується. Про ціну продажу та застосування знижки за дисконтною картою на конкретну позицію товару в конкретному аптечному підрозділі,  можна уточнити у співробітників Компанії перед здійсненням покупки.

4.1. Інформація з персональними даними фізичної особи, що отримується Компанією при оформленні дисконтної карти зберігається в електронній базі Компанії та  використовується Компанією  виключно з дотриманням ЗУ «Про захист персональних даних», на умовах передбачених цим Положенням. Компанія гарантує її збереження та захист відповідно вимог чинного законодавства.

4.2. При отриманні карти, її власник  надає Компанії (Стороні-партнеру) добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, персональних даних іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних для будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України, на умовах передбачених цим Положенням, без зустрічного   зобов’язання Компанії направляти на адресу Власника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані.

4.3. Власник дисконтної картки  підтверджує, що в майбутньому не буде мати  претензій до Компанії (Сторони-партнеру) щодо використання свої персональних даних, з метою, викладеною вище в тому числі  і в маркетингових і / або рекламних цілях, в спосіб та з метою, що не порушують чинне законодавство України на умовах передбачених цим Положенням.

5.1. З метою нарахування знижки при здійсненні покупки товару або оплати послуги підрозділі Компанії (Сторони — партнера), Покупець повинен пред’являти дисконтну картку  співробітнику Компанії та пройти ідентифікацію власника дисконтної картки в електронній системі до моменту  здійснення покупки (до закриття трансакції по формуванню касового чеку).

5.2. Розрахунок знижки здійснюється електронною системою автоматично на товарні позиції, що вказаний в чеку відповідно до умов визначених цим Положенням.

5.3. Ціну продажу товару або послуги зі знижкою, нарахованою за дисконтною карткою можна уточнити у співробітників Компанії Партнера за умови надання дисконтної картки та проходження ідентифікації власника картки в момент здійснення покупки.

5.4. Якщо на товар або послугу діє спеціальна ціна продажу (акція, гарячі пропозиція, тощо) знижка по дисконтній картці не застосовується або встановлюється у окремо визначеному розмірі, при цьому, розрахунок знижки здійснюється при формуванні касового чеку електронною системою автоматично.

5.5. Знижки за дисконтними картками не застосовуються та не сумуються з додатковими знижками, які діють в точці продажу або надання послуг, в т.ч. за бонусними (дисконтними) картками Компанії та третіх осіб – партнерів, з якими Компанія співпрацює на договірних засадах.

5.7. У випадку, якщо картка незареєстрована в електронній системі Компанії та / або інформація з персональними даними, наданими власником дисконтної картки при реєстрації в електронній системі є неточною , неповною  або недостовірною та /або власник дисконтної карти діє на шкоду іншим користувачам, Компанії, або третім особам, та/або несумлінно користується наданими за дисконтною карткою правами, Компанія має право заблокувати карту. Заблоковані карти клієнтів не надають право на отримання знижок до їх відновлення, за умови усунення підстав, що стали причиною блокування.

6.1. Компанія має право в односторонньому порядку  в будь-який час припинити дію / чи змінити  умови і порядок надання знижок за  дисконтними картками, про що сповіщає її власників одним або одночасно кількома способами повідомлення (шляхом надсилання SMS-повідомлення, опублікувавши інформацію в  публічному доступі на власному сайті www.vagfamily.club).

6.2. У разі настання форс-мажорних обставин (в тому числі, технічний збій, втрати бази даних в силу об’єктивних обставин) і ненадання в зв’язку з цим знижок за дисконтними картками, Компанія звільняється від відповідальності.

6.3. Не ознайомлення особи з  умовами Правил не є підставою для пред’явлення та розгляду  будь-яких претензій з боку власників дисконтних карт. Компанія не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, пов’язані з їх використанням.

6.4. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Компанією.

Shopping Cart